Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο  

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Με την αριθ. 12136/9-3-2017  απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φ.Δ. και Ειδικός Επιστήμονας ο κ.  Σεραφείμ Φελέκης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργων (Msc) (ΦΕΚ 119ΥΟΔΔ/14-3-2017).

Στην από 2 Ιουνίου 2016 συνεδρίαση του  Δ.Σ. εκλέχτηκε με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, ο κ. ΔημήτριοςΒαρέλης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και η κ. Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραμάνη, Γραμματέας του Δ.Σ. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Πάρκου.

Πίνακας : Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σεραφείμ Φελέκης  Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Msc Διαχείριση Έργων Ειδικός Επιστήμονας και Πρόεδρος του ΔΣ του Φ.Δ. (ορισμός από το ΥΠΕΝ)
Δημήτριος Βαρέλης Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας),

Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ

Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραμάνη Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), Γραμματέας του ΔΣ του ΦΔ
Κατερίνα Στυλογιάννη ΠΕ Περιβάλλοντος, Υπάλληλος στη Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Χρήστος Γακόπουλος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρεια  Θεσσαλίας (Π.Ε. Τρικάλων)
Μαρίνος Γαρνέλης Δήμαρχος ΚεντρικώνΤζουμέρκων Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων
Κων/νοςΤζαφέας Δήμαρχος Μετσόβου ΠΕΔ Ηπείρου
Κων/νος Μαράβας Δήμαρχος Πύλης ΠΕΔ Θεσσαλίας
Αθανάσιος Μπαζούκας Δασοπόνος ΜηΚυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κων/νος Μπενέκος Αρχιτέκτονας – Μηχανικός Ειδικός Επιστήμονας
Κων/νος Παπαδημητρίου Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας)
Βασιλική Μπούμπα Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων)
Γιάννης Μητσόπουλος ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Απόστολος Κολίτσας Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρεια
Θεσσαλίας (Π.Ε. Τρικάλων)
Φώτης Χαχούλης π. Αντιδήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων
Βασίλειος Βλέτσας Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ιωαννιτών ΠΕΔ Ηπείρου
Δημήτριος Βουρλίτσης Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμπάκας, Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων ΠΕΔ Θεσσαλίας
Κουτής Βάϊος Δασοπόνος Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις