Ιστορικό Ίδρυσης

Οι πρώτες ενέργειες για την ίδρυση του Εθνικού Πάρκου  ξεκίνησαν κατά τη χρονική περίοδο 1995-1996 και υποστηρίχτηκαν θερμά από τους τοπικούς φορείς και την πολιτική ηγεσία του τόπου.  Το 2004 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας  «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.».

Στις 12 Φεβρουαρίου 2009 η περιοχή των ορεινών όγκων των Τζουμέρκων (Αθαμανικών Ορέων), του Περιστερίου (Όρους Λάκμου), της χαράδρας του ποταμού Αράχθου και της ενδιάμεσης αυτών έκτασης της κεντροδυτικής Πίνδου χαρακτηρίστηκε με Προεδρικό Διάταγμα ως Εθνικό Πάρκο και ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε για πρώτη φορά σε σώμα στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, (ΦΕΚ 415/2009). Με την ενεργή συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. συντάχθηκε και υποβλήθηκε το Τεχνικό Δελτίο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη με τίτλο «Προστασία και διατήρηση του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου».

Με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., τέθηκαν τα θεμέλια για την πρόσληψη του προσωπικού.  Έτσι τον Ιανουάριο του έτους 2012, ο Φορέας Διαχείρισης στελεχώθηκε  με προσωπικό.