Κέντρα Πληροφόρησης

Η ενημέρωση των ντόπιων και των επισκεπτών αποτελούν μια από τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, γι’αυτόν το λόγο έχουν δημιουργηθεί έξι (6) Κέντρα Πληροφόρησης. Τα Κέντρα Πληροφόρησης έχουν στελεχωθεί (ΣΟΧ1/2010 προκήρυξη) με προσωπικό και σκοπός της λειτουργίας τους είναι η ενημέρωση των επισκεπτών για τα αξιοθέατα, τις θέσεις παρατήρησης, τα μονοπάτια, τα μνημεία στο Εθνικό Πάρκο, για διάφορες δραστηριότητες, καθώς και για τις υποχρεώσεις τους εντός της προστατευόμενης περιοχής. Επίσης πραγματοποιούνται ξεναγήσεις οργανωμένων ομάδων επισκεπτών.

Τα Κέντρα Πληροφόρησης βρίσκονται στην Πράμαντα, στους Χουλιαράδες, στην Άγναντα, στο Βουργαρέλι, στη Νεράιδα και στην Καλλιρρόη, στη θέση «Τρία Ποτάμια» και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Φ.Δ.. Ο σκοπός της λειτουργίας των κέντρων πληροφόρησης είναι η δημιουργία ενός δίαυλου επικοινωνίας για την άμεση και πλήρη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων, επισκεπτών και των χρηστών του Εθνικού Πάρκου, ενώ παράλληλα τα αιτήματα και τα προβλήματα των ενδιαφερομένων θα λαμβάνονται υπόψη από το Φ.Δ., ο οποίος έτσι θα λειτουργεί πιο ουσιαστικά και άμεσα  προς όφελος της προστατευόμενης περιοχής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κέντρο Πληροφόρησης Χουλιαράδων:  Τηλ. & Φαξ:  2651053270

Κέντρο Πληροφόρησης Πράμαντας: Τηλ. & Φαξ:  2659062322

Κέντρο Πληροφόρησης Άγναντας: Τηλ.:  2685031490

Κέντρο Πληροφόρησης Βουργαρελίου: Τηλ. & Φαξ:  2685024334

Κέντρο Πληροφόρησης Νεράιδας: Τηλ. & Φαξ:  2434032004

Κέντρο Πληροφόρησης Καλλιρρόης (θέση Τρία Ποτάμια): Τηλ.: 6959999975